ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول ضد جاستین بیبر اسفند 91

جاستین می خواد خودش رو جای پسر جا بزنه که شناسایی میشه و گیر میافته

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر 2013

ترول ترکیب جاستین بیبر با ترول فیس

ترکیب جالبی شده خیلی هم به جاستین بیبر میاد براش دعا میکنم همین شکلی بشه !!!

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید ضد جاستین بیبر 92

ترول واکنش دخترها و پسرها به قیافه ی جاستین بیبر

دخترا طبق معمول قربون صدقه و تعریف – پسرا هم مثل همیشه فحش و ناسزا

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر فروردین 92

ترول دردسرهای ساعت اسپرت جاستین بیبر

خیالت راحت شد !!! بخاطر تو یه جوون دستشو از دست داد !!!

 

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر اسفند ماه 1391

ترول اشتراک  دست چپ بودن جاستین بیبر با بزرگان و دانشمندان

یه جوون مظلوم دیگه بخاطر دست چپ بودن جاستین بیبر با رضایت کامل با اره برقی دستتشو قطع کرد

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر اسفند

ترول جاستین بیبر در شبکه های اجتماعی چه می کند ؟!!

این دوستمون تهدید به مرگ شد اما لایک نکرد اما تهدید به شنیدن صدای جاستین بیبر شد لایک کرد !!!!

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر 2012

ترول مرگ یک دختر بابایی به دلیل علاقه به جاستین بیبر ملعون

یک دختر بابایی که واسه باباش خیلی عزیز بود بدلیل علاقه به جاستین به درک واصل شد

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های ضد جاستین بیبر اسفند 91

ترول عمه شدن جاستین بیبر !!!

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

ترول های خنده دار و جدید جاستین بیبر

بروزرسانی : 24 بهمن 1391 ساعت : 21:45:14