جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

کیا نمی تونن یه دقیقه سکوت کنن ؟ مطلبو گرفتی ؟ جواب سوال همینه

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال سال 92

خداییش خیلی شرایط بدیه … فکر کنم این بنده خدا تو هوا سکته رو استاد کرده باشه … به نظرتون بعد از افتادنش تو آب چی شده ؟

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال 2012

اگه نتونی تشخیص بدی این بچه ی کدوم شهره خیلی خنگی …

الف : اراک      ب : تهران      ج : آبادان      د : همه موارد !!!

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال 2013

نوابغ ما فقط دکتر حسابی و دکتر شریعتی و … نبودن ها … یه همچین دانشمندانی هم ردایم ها …

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال 2014

البته مشخص شد این عکس ها متعلق به اجداد این کارکترهاست … چون خودشون ثابت کردن خیلی گاگول تر از این حرف هان …

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال و جالب

حواس جمع باشه کجا پارک می کنی …  پارک کردی حتما اطرافت رو بپا تابلویی تعرفه ای چیزی نباشه …

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال فیسبوک

ما از همین تریبون درخواست می کنیم یه شوهر برای این نازدار خانوم پیدا کنید …

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال فیسبوکی

این طرح جدیده این بانکه تا جوون ها تحرک داشته باشن … صخره نوردیه فعلا در نظر دارن پرش طول و ارتفاع هم در مراحل بعد قرار بدن …

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال جذاب

عجب هندونه فروشه کلاه برداریه … خداییش خجالت بکشین این چه کاریه آخه … !!!

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال فروردین ماه

اینقد این حاج محمود ساکت بوده اسم رستورانش رو گذاشته حاج محمود بی سر و صدا

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال

جک تصویری خنده دار | جک تصویری باحال