27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

اس ام اس دلتنگی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی

مجموعه اس ام اس های دلتنگی و احساسی | اس ام اس دلتنگی تمام خنده هایم را نذر کرده ام تا تو همان باشی که صبح یکی از روزهای خدا عطر دستهایت ، دلتنگی ام را به باد می سپارد اس ام اس های دلتنگی و احساسی من بودم تو و یک عالمه حرف… و ترازویی که سهم تو را از شعرهایم نشان می داد!!! کاش بودی و می فهمیدی وقت دلتنگی یک آه چقدر وزن دارد اس ام اس های دلتنگی و احساسی ای کاش درختی باشم تا همه تنهایان از من...

ادامه مطلب

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ

مجموعه اس ام اس های دلتنگی قشنگ | اس ام اس دلتنگی زن‌ها گاهی دلتنگی هایشان را بی صدا فریاد می زنند اس ام اس های دلتنگی قشنگ دلتنگی نام دیگر این روزهاست وقتی از این همه رهگذر یکی تو نیستی! اس ام اس های دلتنگی قشنگ تو! یعنی همین دلتنگی نفس گیر وقتی این شعر را برایت می نویسم… اس ام اس های دلتنگی قشنگ شک ندارم ماه را دلتنگی من کامل کرده است. اس ام اس های دلتنگی قشنگ می‌شناسمت آری! از نجوای عمیق دل...

ادامه مطلب

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی

مجموعه اس ام اس های جدید دلتنگی | اس ام اس دلتنگی خدایا!!!! اگر اینروزها حرفهایم بوی ناشکری می دهد تو به حساب دلتنگی بگذار!!!! اس ام اس های جدید دلتنگی نمـی دانــم چـه رابـطه ای ست … ؟ بیـن ِ نبــودنـت بــا رنـگ هــا … ! دلـتنگ ِ تــو کـه مـی شـوم  زنــــدگــی ام ، سیـاه مـی شـــود !!! اس ام اس های جدید دلتنگی از تصور آنکه دلت برایم تنگ شده باشد دلم ضعف می رود چه آرزوی بالاتر از آنکه تو به من وابس...

ادامه مطلب

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی

مجموعه اس ام اس های قشنگ دلتنگی | اس ام اس دلتنگی می دانم دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که تنگ باشد … این حرف ها را نمی فهمد … !!! اس ام اس های قشنگ دلتنگی دلتنگ که می شوی دیگر انتظار معنا ندارد یک نگاه کمی نامهربان یک واژه ی کمی دور از انتظار یک لحظه فاصله میشکند دیوار فولادی بغضت را اس ام اس های قشنگ دلتنگی دلتنگى‌ یعنی… جاذبه برعکس شود؛ وزن زمین روی دلت سنگینی کند..! اس ام اس های قشنگ دل...

ادامه مطلب

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی

مجموعه اس ام اس های احساسی دلتنگی | اس ام اس دلتنگی دلتنگى‌ محله ای ست پر ازدحامِ یادت که در شلوغی اش نه تنها تو را پیدا نمی کنم ، که خود را هم گم میکنم … اس ام اس های احساسی دلتنگی ای کاش درختی باشم تا همه تنهایان از من پنجره ای کنند و تماشا کنند در من  کاهش دلتنگی شان را اس ام اس های احساسی دلتنگی از من مپرس که چه اندازه دلتنگم ! دلی که تو در آن جای بگیری   هیچ گاه تنگ نخواهد شد! اس ام ...

ادامه مطلب

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا

مجموعه اس ام اس های دلتنگی زیبا | اس ام اس دلتنگی دلتنگی یعنی غروب باشد، دل‌اَت گرفته باشد؛ او نباشد و تو جای او هم به تماشا نشسته باشی! اس ام اس های دلتنگی زیبا آن قدر باید از تو صحبت کرد که حوصله ی بقیه را سر برد باید تنها شد آنقدر که فقط تو را داشت باید هر مردی را از پشت سر شبیه تو دید و برای تمامی کسانی که شبیه تو لباس می پوشند دلتنگ شد! اس ام اس های دلتنگی زیبا کمی به من برس! من از رسیدن ...

ادامه مطلب