تبلیغات

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

اشعار فروغ فرخزاد

شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد

شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد

فروغ | شعر حلقه از فروغ فرخزاد | دیوان فروغ فرخ زاد دخترک خنده کنان گفت که چیست راز این حلقه زر راز این حلقه که انگشت مرا این چنین تنگ گرفته است به بر راز این حلقه که در چهره او اینهمه تابش و رخشندگی است مرد حیران شد و گفت حلقه خوشبختی است حلقه زندگی است همه گفتند : مبارک باشد دخترک گفت : دریغا که مرا باز در معنی آن شک باشد سالها رفت و شبی زنی افسرده نظر کرد بر آن حلقه زر دید در نقش فروزنده او روز...

ادامه مطلب

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر افسانه تلخ از فروغ فرخزاد | اشعار فروغ فرخ زاد نه امیدی که بر آن خوش کنم دل نه پیغامی نه پیک آشنایی نه در چشمی نگاه فتنه سازی نه آهنگ پر از موج صدایی ز شهر نور و عشق و درد و ظلمت سحر گاهی زنی دامن کشان رفت ادامه مطلب

ادامه مطلب

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | دیوان اشعار فروغ فرخ زاد

شعر اسیر از فروغ فرخزاد | فروغ فرخزاد | اشعار فروغ فرخ زاد تو را می خواهم و دانم که هرگز به کام دل در آغوشت نگیرم تویی آن آسمان صاف و روشن من این کنج قفس مرغی اسیرم ز پشت میله های سرد تیره نگاه حسرتم حیران به رویت ادامه مطلب

ادامه مطلب

شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ فرخزاد

شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ فرخزاد

اشعار فروغ فرخزاد ، شعر از یاد رفته از فروغ فرخزاد ، فروغ فرخزاد ياد بگذشته به دل ماند و دريغ نيست ياري که مرا ياد کند ديده ام خيره به ره ماند و نداد نامه اي تا دل من شاد کند خود ندانم چه خطايي کردم که ز من رشته الفت بگسست در دلش جايي اگر بود مرا پس چرا ديده ز ديدارم بست ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ

شعر از دوست داشتن از فروغ فرخزاد / دیوان اشعار فروغ آیینه شکسته ، فروغ فرخزاد ، رمیده امشب از آسمان دیده تو روی شعرم ستاره میبارد در سکوت سپید کاغذها پنجه هایم جرقه میکارد شعر دیوانه تب آلودم شرمگین از شیار خواهشها پیکرش را دوباره می سوزد عطش جاودان آتشها آری آغاز دوست داشتن است گرچه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شعر آیینه شکسته از فروغ فرخزاد

شعر آیینه شکسته از فروغ فرخزاد

اشعار فروغ فرخزاد ، آیینه شکسته دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم در آینه بر صورت خود خیره شدم باز بند از سر گیسویم آهسته گشودم عطر آوردم بر سر و بر سینه فشاندم ادامه مطلب

ادامه مطلب

شعر رمیده از فروغ فرخزاد

شعر رمیده از فروغ فرخزاد

شعر رمیده از فروغ فرخزاد نمی دانم چه می خواهم خدا یا به دنبال چه می گردم شب و روز چه می جوید نگاه خسته من چرا افسرده است این قلب پر سوز ز جمع آشنایان میگریزم به کنجی می خزم آرام و خاموش ادامه مطلب

ادامه مطلب

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد

شعر سپیده عشق از فروغ فرخزاد آسمان همچو صفحه دل من روشن از جلوه های مهتابست امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خوابست خیره بر سایه های وحشی بید می خزم در سکوت بستر خویش باز دنبال نغمه ای دلخواه می نهم سر بروی دفتر خویش ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد

شعر بر گور لیلی از فروغ فرخزاد آخر گشوده شد ز هم آن پرده های راز آخر مرا شناختی ای چشم آشنا چون سایه دیگر از چه گریزان شوم ز تو من هستم آن عروس خیالات دیرپا چشم منست اینکه در او خیره مانده ای لیلی که بود؟ قصه چشم سیاه چیست؟ ادامه مطلب ...

ادامه مطلب

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد

شعر اعتراف از فروغ فرخزاد تا نهان سازم از تو بار دگر راز این خاطر پریشان را می کشم بر نگاه ناز آلود نرم و سنگین حجاب مژگان را دل گرفتار خواهش جانسوز از خدا راه چاره می جویم پارساوار در برابر تو سخن از زهد و توبه می گویم ادامه مطلب ...

ادامه مطلب