27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: اس ام اس تیکه انداختن به دخترا

اس ام اس تیکه انداختن

اس ام اس تیکه انداختن

اس ام اس تیکه انداختن اس ام اس تیکه انداختن امروز باورم شد که تو خسته تر از آن بودی که بفهمی دوست داشتنم را از من که گذشت اما هرجا که هستی خسته نباشی … اس ام اس تیکه انداختن به بعضیا باید گفت : ﻛــﺎﺷــﻜـی شعورتم ﻣـِﺜـﻞ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺩﻭﺳــﺘـﺎﺕ ﻫــﺮ ﺭﻭﺯ ﺑـﻪ ﺗــﻌـﺪﺍﺩﺵ ﺍﺿــﺎﻓـﻪ می شد اس ام اس تیکه انداختن احترام گذاشتن به بعضیا مثه تکون دادن پارچه ی قرمز جلوی گاوه ! اس ام اس تیکه انداختن جلوی کوه داد...

ادامه مطلب