27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: اس ام اس تیکه دار مفهومی 92

اس ام اس تیکه دار 92

اس ام اس تیکه دار 92

اس ام اس تیکه دار 92 اس ام اس تیکه دار 92 اس ام اس تیکه دار طعنه دار و نفرتی و شاخ تو می خواستی بشی سنگ صبورم تو شدی سنگ و من هنوز صبورم اس ام اس تیکه دار 92 اس ام اس تیکه دار طعنه دار و نفرتی و شاخ دلم نگرفته از اینکه رفته ای … دلگیرم از همه دوست داشتن هایی که گفتی ولی نداشتی … اس ام اس تیکه دار 92 اس ام اس تیکه دار طعنه دار و نفرتی و شاخ اسم هر دویمان را در گینس ثبت میکنند تو در دروغ گفتن رکورد زدی …...

ادامه مطلب