27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: اس ام اس جدایی از عشق

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی

اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی خلوت گزیده ام من ای داد از این جدایی اشکم روان به دامن فریاد از این جدایی تا کی ز دوری او چون شمع ها بسوزم ویرانه های غم شد آباد از این جدایی اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی جدایی خواستگاه تیرگی هاست که آن هم جز بر انسان ها عیان نیست جدایی سخت ما را می رهاند ولی این راه جای رهروان نیست اس ام اس جدایی جدید | شعرهای جدایی در هجر یار آخر جانم رسیده بر لب یک دم ن...

ادامه مطلب