27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: اس ام اس روز دانش آموز

اس ام اس روز دانش آموز 92

اس ام اس روز دانش آموز 92

اس ام اس روز دانش آموز اس ام اس روز دانش آموز SMS student days در کشور ما نور خدا هادی فضل است وز نور خدا جان گرفت دانش آموز با آن که همه روز و همه مکتب علم است لیکن که یکی روز بود ثابت وپیروز روز دانش آموز مبارک اس ام اس روز دانش آموز SMS student days هرکسی درجستجوی دانش است اجر او تا منزلش در زایش است او قدم هایش در راه خداست علم نافع مایه ی آرامش است روز دانش آموز مبارک اس ام اس روز دا...

ادامه مطلب