27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: بهترین اشعار فروغ فرخزاد

اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها

اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها

اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها اشعار فروغ فرخزاد شعر بعد ها مرگ من روزی فرا خواهد رسید در بهاری روشن از امواج نور در زمستانی غبارآلود و دور یا خزانی خالی از فریاد و شور مرگ من روزی فرا خواهد رسید: روزی از این تلخ و شیرین روزها روز پوچی همچو روزان دگر سایه ی زامروزها، دیروزها دیدگانم همچو دالانهای تار گونه هایم همچو مرمرهای سرد ناگهان خوابی مرا خواهد ربود من تهی خواهم شد از فریاد درد می خزند آرام روی دفترم...

ادامه مطلب