27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: جملاتی از آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین

جملات آلبرت انیشتین جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن در برابر یک قدرت متشکل و منظم فقط یک قدرت متشکل و منظم تاب مقاومت دارد جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن این دیگر چه معمایی است که هیچکس مرا درک نمی کند ولی همگان مرا می پذیرند جملات آلبرت انیشتین سخنان زیبا و پند آموز انیشتن اگر واقعیات با نظریات هماهنگی ندارند واقعیت‌ها را تغییر بده جملات آلبرت انیشتین سخنان ز...

ادامه مطلب