27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: داستان درباره زن ها

داستان کوتاه من کی هستم ؟

داستان کوتاه من کی هستم ؟

داستان کوتاه من کی هستم ؟ داستان کوتاه من کی هستم ؟ من دوشیزه مکرمه هستم وقتی زن ها روی سرم قند می سابند و همزمان قند توی دلم آب می شود من مرحومه مغفوره هستم وقتی زیر یک سنگ سیاه گرانیت قشنگ خوابیده ام من همسری مهربان و مادری فداکار هستم وقتی شوهرم برای اثبات وفاداری اش آگهی وفات مرا در صفحه اول پرتیراژترین روزنامه شهر به چاپ می رساند من ضعیفه هستم وقتی ریش سفیدهای فامیل می خواهند از برا...

ادامه مطلب