27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر

داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر

داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر

داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر روزی رسول خدا (ص) نشسته بود عزراییل به زیارت آن حضرت آمد پیامبر(ص) از او پرسید : ای برادر چندین هزار سال است که تو مأمور قبض روح انسان ها هستی آیا در هنگام جان کندن آنها دلت برای کسی سوخته است؟ عزارییل گفت در این مدت دلم برای دو نفر سوخت : داستان کوتاه دلسوزی عزراییل برای دو نفر یک : روزی دریایی طوفانی شد و امواج سهمگین آن یک کشتی را در هم شکست همه سر...

ادامه مطلب