27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه پند آموز

داستان کوتاه دانشمندان در بهشت short story

داستان کوتاه دانشمندان در بهشت short story

داستان کوتاه دانشمندان در بهشت short story داستان کوتاه دانشمندان در بهشت short story روزی همه دانشمندان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم گرفتند تا قایم باشک بازی کنند انیشتین اولین نفری بود که باید چشم می گذاشت او باید تا 100 می شمرد و سپس شروع به جستجو میکرد همه پنهان شدند الا نیوتون … نیوتون فقط یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد، دقیقا در مقابل انیشتین انیشتین  تا صد شمرد...

ادامه مطلب