27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: دانلود سخنان ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ

سخنان حکیمانه ارد بزرگ سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod آدمیانی مانند گل های لاله زندگی کوتاه در هستی  و نقشی ماندگار در اندیشه ما دارند سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod نادانی و پستی یک نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد سخنان حکیمانه ارد بزرگ Words of wisdom Orod رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است نکته فراموش شده جهان اندیشه  تعریف درست این حالت ...

ادامه مطلب