27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق

دلنوشته خواب عشق دلنوشته خواب عشق لحظه های سرد می زند موج غم بر نگاهش مستی چشمان خوش نقشش با نگاهش می شود اوج تمنا آه آرزوها در قلب سرد می شود نجوای بی پایان امشب آرزو مرگ است و دریا قبر این رویا نشسته من وجودم درد و است و درمانش نگاهت این دلت سنگ است و من ارام جانش یك غزل تا اخرین دیدار عمرش می شود ساز ی به رنگ ارغوانش حسرت كشیدن با نگاهش می شود سوز صدایش ای كه در قلبم نشستی یك صدا با من شوی تو می زنم چ...

ادامه مطلب