27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: دل نوشته های عاشقانه

دل نوشته های زیبا

دل نوشته های زیبا

دل نوشته های زیبا دل نوشته های زیبا عرق های خستگی ات صورت نمورت را نوازش می کند هیچ کسی نیست که جرعه ای تشکر به خوردت دهد خسته از تمام نشدن ها از ندیده شدن ها اما چه حاصل باز هم تلاش بیهوده می کنی تا به کی … نمی دانم … دل نوشته های زیبا شنیده ام این روزها همه آدم شده اند سر کوچکشان کش آمده چیزهای بی خود می کشند! یعنی سرک می کشند بکشید ببینم با کشیدنش به چه توهمی خواهید رسید به چه دست ...

ادامه مطلب

دلنوشته های زیبا دلنوشته های غمگین

دلنوشته های زیبا دلنوشته های غمگین

دلنوشته های زیبا دلنوشته های غمگین دلنوشته های زیبا دلنوشته های غمگین این روزها که همه چیز گران شده است دیگر کسی خریدار حرف هایم نیست همه چیز گران شده قلب ها گران تر از همه سیری چند دل می فروشی؟ یا که بهای قلب شکسته چقدر است؟ دلنوشته های زیبا دلنوشته های غمگین باز باران می خورد بر شانه هایم بی بهانه باز تنها تا به کی در اوج غم ها آسمانم بی ستاره باز گریه در سکوت سرد شب ها قلب عاشق پر ز غوغا ...

ادامه مطلب