27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: ریشه ضرب المثل های فارسی

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است

ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است ریشه ضرب المثل آب از سر چشمه گل آلود است Proverbs root of the source water is muddy آب از سرچشمه گل آلود است مصداق بی کفایتی و تدبیر نادرست شخصی که در رأس آن امور است سرچشمه می گیرد چرا که تا آب از سرچشمه گل آلود نباشد تیرگی به آن نمی گذرد و زلالی و روانی آن حفظ می شود ضرب المثل آب از سرچشمه گل آلود است از زبان بیگانه به فارسی ترجمه شده است خلفای اموی جمعا ...

ادامه مطلب