27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: سخنان ابوعلي سينا

سخنان حکیمانه ابن سینا

سخنان حکیمانه ابن سینا

سخنان حکیمانه ابن سینا سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید می دانستید سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است سخنان حکیمانه ابن سینا words of wisdom avicenna ن...

ادامه مطلب