27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: شعر طنز برای روز مرد

شعر طنز مرد زن مرده

شعر طنز مرد زن مرده

شعر طنز مرد زن مرده شعر طنز مرد زن مرده مـــــردها کاین گریه در فقدان همســــــــر می کنند بعد مرگ همســـــــر خود ، خاک بر سر می کنند خاک گورش را به کیسه ، سوی منزل مـــی برند دشت داغ سینـــــه ی خـــــود ، لاله پرور می کنند چون مجانین ! خیره بر دیوار و بر در مــــــی شوند خاک زیر پای خود ، از گریه ، هــــــی ! تر می کنند روز و شب با عکــس او ، پیوسته صحبت می کنند دیده را از خون دل ، دریای ...

ادامه مطلب