27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: شعر طنز مادر زن

شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem

شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem

شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند از زنی تند و تیز که غرید روزی چنان شیر نر به داماد خود این چنین زد تشر شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem الهی که پنچر شود چرخ هات عوارض دوچندان بیاید برات کُت و کفش و شلوار و حتی کــُلات بگیرند از بابت مالیات شعر طنز داماد و مادر زن Funny poem الهی کوپن هات باطل شود ویا کارت بنزین تو ول شود ...

ادامه مطلب