27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: شعر طنز نمره دادن استاد

شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره

شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره

شعر طنز و خنده دار دانشجو و نمره قربان دیدگانت استاد جان دل آرا جانا محبتی کن این بنده ی خدا را من مخلص تو هستم اصلا فدای کفشت با نمره ای بخندان این قوم بینوا را لطفی نما و بر ما اندک عنایتی کن باور نما نگویم با غیر این ماجرا را استاد جان کرم کن بر ما مگیر خرده کاین جزوه ای که گفتی دق مرگ کرد ما را چند اسم خارجی را با چند شکل و درهم تحویلمان تو دادی آخر چه سود ما را ؟ هر وقت دیدمت من جسمم به لرزه...

ادامه مطلب