27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: شعر فروغ فرخزاد عشق

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد شعر رهگذر فروغ فرخزاد یکی مهمان ناخوانده ز هر درگاه رانده، سخت وامانده رسیده نیمه شب از راه، تن خسته، غبارآلود نهاده سر بروی سینهء رنگین کوسن هائی که من در سالهای پیش همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم هزاران نقش رویائی بر آنها در خیال خویش وچون خاموش می افتاد بر هم پلک های داغ و سنگینم گیاهی سبز می روئید در مرداب رویاهای شیرینم ز دشت آسمان گوئی غبار نور برمی خاست ...

ادامه مطلب