27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: فروغ فرخزاد عاشقانه

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد

شعر رهگذر فروغ فرخزاد شعر رهگذر فروغ فرخزاد یکی مهمان ناخوانده ز هر درگاه رانده، سخت وامانده رسیده نیمه شب از راه، تن خسته، غبارآلود نهاده سر بروی سینهء رنگین کوسن هائی که من در سالهای پیش همه شب تا سحر می دوختم با تارهای نرم ابریشم هزاران نقش رویائی بر آنها در خیال خویش وچون خاموش می افتاد بر هم پلک های داغ و سنگینم گیاهی سبز می روئید در مرداب رویاهای شیرینم ز دشت آسمان گوئی غبار نور برمی خاست ...

ادامه مطلب

اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون

اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون

اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون,شعر جنون عاشق,اشعار فروغ فرخزاد,اشعار فروغ فرخزاد بهترین,اشعار فروغ فرخزاد عاشقانه,فروغ فرخزاد اشعار,فروغ فرخزاد عشق,فروغ فرخزاد عاشقانه دل گمراه من چه خواهد کرد با بهاری که می رسد از راه؟ ِیا نیازی که رنگ می گیرد در تن شاخه های خشک و سیاه اشعار فروغ فرخزاد شعر جنون دل گمراه من چه خواهد کرد؟ با نسیمی که می تراود از آن ب...

ادامه مطلب