27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: قارچ خوراکی غول پیکر

قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها

قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها

قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها این قارچ غول پیکر از نوع کالواتیا گیگانتا است قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها به گفته کارشناسان این قارچ فقط در اروپا و شمال امریکا رشد می کند قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها گفتنیست قارچ کالواتیا تا 19 کیلوگرم هم  رشد می کند قارچ خوراکی غول پیکر + عکس ها ...

ادامه مطلب