27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: پیامک روز جهانی کارگر

پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر 1395

پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر 1395

  پیامک های رسمی تبریک روز جهانی کار و کارگر 1395 با چنین وضعی کسی چون او سخاوت پیشه نیست هست بسیاری شریکان بر غذای کارگر گر هوادارش نباشد هیچ یار همدلی نیست باکی چون خدا دارد هوای کارگر روز جهانی کار و کارگر گرامی باد کارگران از شریف ترین طبقه اجتماع هستند زیرا چرخش دست و بازوی آنها باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی است روز جهانی کار و کارگر خجسته باد کار مایه حیا...

ادامه مطلب