27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: گفتگو با خداوند

گفتگو و درد دل با خدا

گفتگو و درد دل با خدا

گفتگو و درد دل با خدا گفتگو و درد دل با خدا یا حیّ و یا قیّوم الله جان سلام خودت خوب می دانی عزیزم که لبریزم از عشقت و دارم سر می روم لبالبم از سخن عاشقانه برایت هر چه می گویم بیشتر سرریزم می کنی هر چه می گریم بغضم گلوگیرتر می شود هر چه می نوشانی‌ تشنه ترت می شوم تنها و تنها تو را دارم یا الله مگر می شود که خودت را قربانی خودت کرد؟ می خواهی باز هم قربان ما شوی؟ ای مهربانترین مهربانان یا ارحم...

ادامه مطلب

درد دل با خداوند بخشنده و مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و مهربان

درد دل با خداوند بخشنده و مهربان درد دل با خداوند بخشنده و مهربان خدایا سینه ام را رحمت پاک گشایش مرحمت فرما به لب هایم تبسم را به چشمم نور پاکت را به قلبم مهرورزی را خداوندا ببخشا آن گناهانی که باعث شد دعایم بی اثر گردد گناهانی که امید مرا از تو پریشان کرد خدایا پیش آنانی که می گویند من را تو نمی بخشی تو رسوایم مکن من گفته ام من مهربان پروردگار قادری دارم که می بخشد من را آیا به جزاین است؟ درد دل با خداو...

ادامه مطلب