27 esfand 9

مجتمع فنی تهران نمایندگی ونک

بایگانی برچسب ها: داستان کوتاه واقعی

داستان کوتاه معجون آرامش

داستان کوتاه معجون آرامش

داستان کوتاه معجون آرامش کسری انوشیروان از بزرگمهر خشمگین شد و دستور داد در سیاهچال به زنجیرش کنند چند روزی از این ماجرا گذشت ، کسری افرادی را فرستاد تا از حال بزرگمهر برایش خبر ببرند. ادامه مطلب

ادامه مطلب